Голема наградна игра Becutan

Славиме 40 години јубилеј и Ве наградуваме со 40 награди секоја недела!

Купете која било Becutan купка, шампон или крема во вредност од 200 денари и испратете го бројот од фискалната сметка преку SMS на 149-491 или на нашиот Viber профил – Becutan Македонија.

SMS пораката треба да ја има следната содржина: Becutan (празно место) бројот од фискалната сметка (празно место) име и презиме.

Еднаш месечно доделуваме патување во Legoland или Disneyland.

Еднаш неделно една од наградите iPhone 8, Sony PlayStation или велосипед, како и:

  • Instant film камери.
  • Ваучери во вредност од 5000 ден.
  • Сетови со Lego коцки.
  • Becutan подарок кутии со ранец. 
  • Becutan производи.

*Наградите ќе се извлекуваат еднаш неделно, секој понеделник во 12 часот и добитниците ќе бидат објавени во рок од 3 дена од извлекувањето, подоле во табела.

*Наградната игра трае од 21.5.2018 до 9.9.2018г.

Прочитајте повеќе за правилата за учество во наградната игра на следниов линк.

Добитници од шестнаесетто извлекување на 10.9.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
Патување во Disneyland
Миле Вучковски
#0007
+389754164xx
Велосипед
Бојана Симоновска
#0296
+389783162xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Даниела Ацковска
#0152
+389754005xx
Instant Film Camera
Ирена Петровска
#0172
+389703127xx
Сет од Lego коцки
Глигор Чејков
#0209
+389703897xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Симона Трипуноска Поповска 
#0171
+389702299xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Елена Ристеска
#0007
+389786626xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Наташа Вишинова Панов
#0052
+389784373xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Гордана Илиевска
#0490
+389722269xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ирена Каракашев
#0208
+389712101xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Миодраг Марковиќ
#0043
+389703316xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Виолета Николоска
#0340
+389722302xx
Becutan пакет со 5 производи
Вера Иљоска
#0166
+389789176xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана-Марија Блажева
#0174
+389713700xx
Becutan пакет со 5 производи
Веис Авди
#0026
+389767350xx
Becutan пакет со 5 производи
Игор Јованов
#0033
+389702139xx
Becutan пакет со 5 производи
Митко Иљовски
#0164
+389789176xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Голубовска
#0230
+389752295xx
Becutan пакет со 5 производи
Павле Лазарев
#0103
+389784991xx
Becutan пакет со 5 производи
Сашка Ќурчирва
#0071
+389754461xx
Becutan пакет со 5 производи
Верче  Николовска
#0037
+389767466xx
Becutan пакет со 5 производи
Александар Постоловски
#0438
+389703441xx
Becutan пакет со 5 производи
Катерина Глигориевска
#0177
+389782663xx
Becutan пакет со 5 производи
Бошко Петровски
#0044
+389784166xx
Becutan пакет со 5 производи
Росана Шопова
#0161
+389709968xx
Becutan пакет со 5 производи
Маријана Матески
#0112
+389789325xx
Becutan пакет со 5 производи
Ружица Миланов
#0097
+389713058xx
Becutan пакет со 5 производи
Ѓорги Утуловски
#0006
+389783843xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Стоилова
#0211
+389789695xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Андева
#0568
+389764940xx
Becutan пакет со 5 производи
Нели Иваноска
#0187
+389756915xx
Becutan пакет со 5 производи
Зорица Аременовска
#0097
+389727821xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Дрвошанова - Елисковска
#0002
+389758348xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Данилова
#0093
+389777544xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирина Трајкова
#0110
+389712433xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Стоилова
#0211
+389789695xx
Becutan пакет со 5 производи
Сандра Саздановска
#0005
+389722213xx
Becutan пакет со 5 производи
Андријана Шајновска
#0034
+389754480xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Кукунешовска
#0069
+389784417xx
Becutan пакет со 5 производи
Софија Цветкова
#0438
+389707570xx
Добитници од петнаесетто извлекување на 3.9.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
ВелосипедРозета Jованов
#0022
+389776240xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Марија Здравкова Атанасова
#0065
+389764460xx
Instant Film Camera
Виолета Павлеска
#0095
+389713947xx
Сет од Lego коцки
Габриела Пинто
#0032
+389704581xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Митко Давчев
#0185
+389712193xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Даринка Костадинова
#0033
+389713992xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Чедомир Ташуловски
#0376
+389712555xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Елизабета Миткова Василева
#0033
+389778009xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Методијa Здравкин
#0145
+389707827xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Мирјана Стевановиќ Јакимовска
#0131+389784260xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ирена Стојаноска
#9393
+389712420xx
Becutan пакет со 5 производи
Софија Миновска
#0044
+389703272xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивана Доневска
#0065
+389722065xx
Becutan пакет со 5 производи
Игор Серафимовски
#0451
+389752126xx
Becutan пакет со 5 производи
Ива Ангеловска
#0112
+389767149xx
Becutan пакет со 5 производи
Марина Крстеска
#0018
+389782485xx
Becutan пакет со 5 производи
Мирче Спасовски
#0036
+389782503xx
Becutan пакет со 5 производи
Слаџана Стојанова
#0140
+389787083xx
Becutan пакет со 5 производи
Анѓела Авеловска
#0114
+389782288xx
Becutan пакет со 5 производи
Даниела Николова
#0138
+389777559xx
Becutan пакет со 5 производи
Лидија Венговска
#0013
+389719890xx
Becutan пакет со 5 производи
Светислав Ракиќ
#0012
+389785727xx
Becutan пакет со 5 производи
Никола Хаџиниколов
#0013
+389783461xx
Becutan пакет со 5 производи
Александар Каракабаков
#0010
+389707959xx
Becutan пакет со 5 производи
Миле Ѓорѓиев
#0573
+389786848xx
Becutan пакет со 5 производи
Нури Туша
#0003
+389727473xx
Becutan пакет со 5 производи
Радмила Шкртова Чапар
#0113
+389717553xx
Becutan пакет со 5 производи
Далибор Радевски
#0141
+389783175xx
Becutan пакет со 5 производи
Aлександра Милевска
#0233
+389784405xx
Becutan пакет со 5 производи
Неда Павловска
#0088+389778931xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Спасевски
#0108
+389782910xx
Becutan пакет со 5 производи
Аце Ацковски
#0381
+389712956xx
Becutan пакет со 5 производи
Катерина Лазаровска
#0082
+389704037xx
Becutan пакет со 5 производи
Маријана Строиманова
#0056
+389784409xx
Becutan пакет со 5 производи
Сејдо Сулејмани
#0009
+389719842xx
Becutan пакет со 5 производи
Добрица Ѓешкоска
#0266
+389722486xx
Becutan пакет со 5 производи
Елизабета Митковска
#0098
+389755805xx
Becutan пакет со 5 производи
Благица Божиноска
#0057
+389722100xx
Becutan пакет со 5 производи
Светлана Ингилизовска
#0067
+389722314xx
Becutan пакет со 5 производи
Споменка Џилвиџиева Ѓурчевска
#0035
+389752266xx
Добитници од четиринаесетто извлекување на 27.8.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
Sony Playstation (PSP 4 Pro)Елена Василева
#0036
+389753654xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Камка Костадинова
#0063
+389725348xx
Instant Film Camera
Александра Димитровска
#0058
+389752139xx
Сет од Lego коцки
Лоска Давчева
#0019
+389712064xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Бојан Милановски
#0094
+389703055xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Драги Лазаров
#0402
+389703713xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Валерија Стоименовска Радевска
#0181
+389782739xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Славица Пецева
#003
+389717483xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Кристина Миланова
#0178
+389762418xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ружица Јанева
#0510
+389783146xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Пеце Цветкоски
#0062
+389702076xx
Becutan пакет со 5 производи
Артан Туша
#0011
+389707503xx
Becutan пакет со 5 производи
Моника Симјаноска
#0581
+389752104xx
Becutan пакет со 5 производи
Јана Постоловска
#0348
+389702983xx
Becutan пакет со 5 производи
Мартина Крстевска
#0299
+389782717xx
Becutan пакет со 5 производи
Станојка Алексовска
#0100
+389712444xx
Becutan пакет со 5 производи
Радица Зафировска
#0083
+389785652xx
Becutan пакет со 5 производи
Дејан Бошкоски
#11683
+389713534xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Занова
#0020
+389782571xx
Becutan пакет со 5 производи
Евица Џајковска-Јанкоска
#0037
+389713560xx
Becutan пакет со 5 производи
Александар Павлески
#0056
+389713499xx
Becutan пакет со 5 производи
Драгана Кнежевиќ
#0350
+389702852xx
Becutan пакет со 5 производи
Стојанчо Стојковски
#0066
+389707803xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Михајловска
#0282
+389709738xx
Becutan пакет со 5 производи
Верица Тодоровска Дацева
#0055
+389712335xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Јанкоска
#0445
+389706845xx
Becutan пакет со 5 производи
Симона Спасовска
#0130
+389783911xx
Becutan пакет со 5 производи
Николина Хаџисмилева
#0588
+389703582xx
Becutan пакет со 5 производи
Китан Здравески
#0486
+389764205xx
Becutan пакет со 5 производи
Светлана Трајкоска
#0622
+389703534xx
Becutan пакет со 5 производи
Меритон Шазивари
#0072
+389784664xx
Becutan пакет со 5 производи
Надица Младеновска
#0041
+389783880xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Русовска
#0049
+389782350xx
Becutan пакет со 5 производи
Даница Глигорова
#0315
+389782136xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Ташева
#0019
+389768972xx
Becutan пакет со 5 производи
Борка Митрева
#0098
+389776111xx
Becutan пакет со 5 производи
Александар Георгиев
#0066
+389718887xx
Becutan пакет со 5 производи
Илија Бондиќов
#0056
+389762082xx
Becutan пакет со 5 производи
Jовче Огненоски
#0341
+389713584xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивана Минова Богданова
#0111
+389782409xx
Добитници од тринаесетто извлекување на 20.8.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
iPhone 8Магдалена Геческа 
#0007
+389759910xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Олга Милановска
#0012
+389703066xx
Instant Film Camera
Менче Минкова
#0073
+389709007xx
Сет од Lego коцки
Виктор Кутуловски
#0006
+389789145xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Емилија Буралиев
#0145
+389705368xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Драгица Симјаноска
#0478
+389753687xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Љупка Шаренкова
#0133
+389712007xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Даниел Моневски
#0231
+389784162xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Емилија Карафилоска
#0277
+389778530xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Васка Чемерска Наумова
#0097
+389753762xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Африм Салиу
#0025
+389704928xx
Becutan пакет со 5 производи
Александар Пехчевски
#0020
+389764466xx
Becutan пакет со 5 производи
Деспина Пингова
#0312
+389786535xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Цветковска
#0605
+389754009xx
Becutan пакет со 5 производи
Виолета Трпевска
#0083
+389754761xx
Becutan пакет со 5 производи
Фјола Рамадани Фета
#0160
+389718939xx
Becutan пакет со 5 производи
Емилија Маркушеска
#0219
+389782350xx
Becutan пакет со 5 производи
Татјана Дамјановска
#0400
+389783557xx
Becutan пакет со 5 производи
Андријана Димитриевска Велкоска
#0284
+389716044xx
Becutan пакет со 5 производи
Бојана Ѓорѓиева
#0074
+389776146xx
Becutan пакет со 5 производи
Дијана Богоевска
#0595
+389783365xx
Becutan пакет со 5 производи
Орхан Селими
#0073
+389785724xx
Becutan пакет со 5 производи
Тамара Петровска
#0251
+389787209xx
Becutan пакет со 5 производи
Јовановска Катерина
#0205
+389784450xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Христова
#0612
+389775872xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Брушкоска
#0021
+389777141xx
Becutan пакет со 5 производи
Соња Крстевска
#0122
+389712745xx
Becutan пакет со 5 производи
Јорданка Божиновска
#0225
+389782840xx
Becutan пакет со 5 производи
Весна Стојановска
#0051
+389782918xx
Becutan пакет со 5 производи
Биљана Ѓорѓиева
#0057
+389784466xx
Becutan пакет со 5 производи
Спасијка Мишева
#0204
+389702160xx
Becutan пакет со 5 производи
Виолета Здравеска
#0009
+389703062xx
Becutan пакет со 5 производи
Ѓурѓица Коцевска
#0221
+389763687xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Колароска
#0070
+389756029xx
Becutan пакет со 5 производи
Зоран Митревски
#0094
+389705183xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Стоилковска
#0042
+389754262xx
Becutan пакет со 5 производи
Емилија Мицевска
#0069
+389712256xx
Becutan пакет со 5 производи
Влатко Ѓорѓиев
#0243
+389783043xx
Becutan пакет со 5 производи
Верка Петкоска 
#0857
+389777027xx
Becutan пакет со 5 производи
Живана Ѓорѓевска Јовановска
#0029
+389712166xx
Добитници од дванаесетто извлекување на 13.8.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
Патување во Legoland
Костадин Митров
#0212
+389783287xx
Детски велосипедИвица Кузманоски
#0144
+389705287xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Антонија Андонова Стојменов
#0058
+389783548xx
Instant Film Camera
Благој Бојковски
#0332
+389719571xx
Сет од Lego коцки
Даниела Димитриевска
#0180
+389753070xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Благоја Лазаров
#0208
+389767940xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Елизабета Топузовска
#0001
+389782820xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Слободанка Ангеловска
#0441
+389713880xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Елена Зафировска Младеновска
#0342
+389703006xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Александар Кузинаков
#0049
+389782779xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Стефани Савиќ
#0628
+389762445xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Даниела Гапковска
#0096
+389783253xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирена Данаиловска
#0676
+389782294xx
Becutan пакет со 5 производи
Божиновски Звонко
#0158
+389702673xx
Becutan пакет со 5 производи
Петар Филоски
#0002
+389713528xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Костова
#0056
+389709700xx
Becutan пакет со 5 производи
Катерина Бејков
#0007
+389767881xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Јанакиев
#0189
+389775398xx
Becutan пакет со 5 производи
Ефтимчо Петроски
#0050
+389784823xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Стошиќ
#0175
+389792453xx
Becutan пакет со 5 производи
Мартина Цветановска
#0461
+389776925xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Стојанова
#0273
+389707737xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Баловска Наумоска
#0468
+389785156xx
Becutan пакет со 5 производи
Милица Димова
#0324
+389764707xx
Becutan пакет со 5 производи
Сашко Петровиќ
#0240
+389786302xx
Becutan пакет со 5 производи
Меланија Коневска
#0032
+389758374xx
Becutan пакет со 5 производи
Снежана Ицковска
#0207
+389706343xx
Becutan пакет со 5 производи
Маријана Симоновиќ
#0553
+389783753xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана Дисоска
#0034
+389716075xx
Becutan пакет со 5 производи
Маријана Јонческа
#0203
+389765014xx
Becutan пакет со 5 производи
Бојан Илиовски
#0012
+389783834xx
Becutan пакет со 5 производи
Јасмина Стоилова
#0085
+389778118xx
Becutan пакет со 5 производи
Јани Канзуров
#0088
+389753243xx
Becutan пакет со 5 производи
Семија Исмаили Туша
#0429
+389718687xx
Becutan пакет со 5 производи
Јулијана Митевска
#0061
+389776018xx
Becutan пакет со 5 производи
Росана Клокановска Несторовска
#0089
+389722312xx
Becutan пакет со 5 производи
Горан Иваноски
#0271
+389765669xx
Becutan пакет со 5 производи
Мицко Алексовски
#0173
+389713666xx
Becutan пакет со 5 производи
Валентина Саздова Димовска
#0182
+389712503xx
Becutan пакет со 5 производи
Влатко Бојоски
#0232
+389782422xx
Добитници од единаесетто извлекување на 6.8.2018 година
НаградаИме и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
Sony Playstation (PSP 4 Pro)Кристина Груевска
#0144
+389775569xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Бранкица Божиноска
#0441+389783210xx
Instant Film Camera
Елена Манасијевска
#0383
+389705731xx
Сет од Lego коцки
Јасмина Марчевска
#0424
+389767399xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Катерина Поповска
#0084
+389703249xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Катерина Јаневска
#0036
+389704981xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Емилија Витковска Ивановска
#0091
+389783231xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Сашка Чонева Симсарова
#0096
+389706144xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Стефани Стевоска
#0647
+389782692xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Магдалена Ѓорѓиевски
#0076
+389784183xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Давор Конески
#0032
+389765046xx
Becutan пакет со 5 производиЕлена Станкоска
#0328
+389714990xx
Becutan пакет со 5 производи
Наталија Алексовска
#0242
+389784088xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Крсевска
#0054
+389705522xx
Becutan пакет со 5 производи
Златка Петревска Огненовска
#0172
+389703750xx
Becutan пакет со 5 производи
Софија Крнческа
#0072
+389717971xx
Becutan пакет со 5 производи
Бојан Михајлов
#0586
+389764821xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Трајковска Стојевска
#00000007
+389713873xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивана Јакимовска
#0115
+389713610xx
Becutan пакет со 5 производи
Љубица Луоска
#0213
+389758127xx
Becutan пакет со 5 производи
Владимир Николовски
#0090
+389707563xx
Becutan пакет со 5 производи
Дијана Спасовска
#0003
+389783407xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Урошевска
#0068
+389706349xx
Becutan пакет со 5 производи
Благица Блажевска Богдановска
#0120
+389762323xx
Becutan пакет со 5 производи
Јована Арсова
#0051
+389775710xx
Becutan пакет со 5 производи
Jулиjaнa Јолеска
#0078
+389776804xx
Becutan пакет со 5 производи
Цонка Ангеловска
#0164
+389787182xx
Becutan пакет со 5 производи
Страшо Наумоски
#0014
+389783015xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивана Илиевска
#0027
+389778246xx
Becutan пакет со 5 производи
Наталија Стојановска
#0265
+389782605xx
Becutan пакет со 5 производи
Теодора Анастасова Павло
#0576
+389703909xx
Becutan пакет со 5 производи
Андријана Недељковски
#0274
+389723214xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Стојанова
#0072
+389704600xx
Becutan пакет со 5 производи
Tатјана Атанасовска Петровска
#0257
+389752567xx
Becutan пакет со 5 производи
Благоја Коцев
#0041
+389752348xx
Becutan пакет со 5 производи
Оливера Димитровска
#0089
+389775711xx
Becutan пакет со 5 производи
Филип Костоски
#0005
+389755824xx
Becutan пакет со 5 производи
Маријана Чакароска
#0149
+389705915xx
Becutan пакет со 5 производи
Зоран Ѓорѓиев
#0047
+389708431xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Ѓуровска-Аврамовска
#0227
+389703646xx
Добитници од десетто извлекување на 30.7.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
iPhone 8Сузана Цаневска
#0016
+389752699xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Билјана Делева Илиев
#0055
+389782532xx
Instant Film Camera
Маријана Геческа
#0007
+389788524xx
Сет од Lego коцки
Никола Здравевски
#0338
+389713505xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Марија Цветкоска
#0118
+389722711xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Татјана Гастеовска
#0318
+389725676xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Марија Радеска-Ѓукиќ
#0101
+389783660xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ѓорге Јанев
#0391
+389713101xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Борчо Јованов
#0127
+389783668xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Бојан Василев
#0033
+389703109xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Анета Арсовска
#0017
+389723106xx
Becutan пакет со 5 производи
Надица Поп Стојанова
#0011
+389753226xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Димова Трајанова
#0036
+389776025xx
Becutan пакет со 5 производи
Орце Ташев
#0024
+389782289xx
Becutan пакет со 5 производи
Милица Андова
#0234
+389703943xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Цветанова
#0184
+389703092xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Станкова
#0008
+389778376xx
Becutan пакет со 5 производи
Јованова Дафинка
#0279
+389717871xx
Becutan пакет со 5 производи
Тони Јовевски
#0237
+389705215xx
Becutan пакет со 5 производи
Димитар Митревски
#1151
+389755922xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Чејкова
#0049
+389708612xx
Becutan пакет со 5 производи
Валентина Петревска
#0129
+389783230xx
Becutan пакет со 5 производи
Татјана Јошеска
#0063
+389718610xx
Becutan пакет со 5 производи
Даниела Никодиновска
#0570
+389762652xx
Becutan пакет со 5 производи
Христина Петроска
#0031
+389775009xx
Becutan пакет со 5 производи
Лидија Марковска Андоновска
#0474
+389702780xx
Becutan пакет со 5 производи
Даниела Ѓуровска
#0120
+389783335xx
Becutan пакет со 5 производи
Мелинда Шазивари
#0012
+389782792xx
Becutan пакет со 5 производи
Христина Сарафимовска
#0007
+389706414xx
Becutan пакет со 5 производи
Мирјана Ристова
#0023
+389702185xx
Becutan пакет со 5 производи
Јасминка Младеновска
#0384
+389712419xx
Becutan пакет со 5 производи
Татјана Анчевска
#0158
+389783029xx
Becutan пакет со 5 производи
Гордана Мазневска
#0039
+389722717xx
Becutan пакет со 5 производи
Фросина Маневска
#0043
+389708033xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирена Шафкулска
#0133
+389704515xx
Becutan пакет со 5 производи
Трајковска Мирјана
#0233
+389758885xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Челебиева
#0112
+389722356xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Андревска
#0075
+389784519xx
Becutan пакет со 5 производи
Андреј Анастасов
#0341
+389712255xx
Becutan пакет со 5 производи
Горан Кузмановски
#0028
+389782284xx
Добитници од деветто извлекување на 23.7.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
ВелосипедТатјана Ристовска
#0028
+389713057xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Весна Пеовска
#0019
+389717287xx
Instant Film Camera
Mиланова Кристина
#0061
+389753602xx
Сет од Lego коцки
Костадин Митров
#0199
+389783287xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Александра Димишковска
#0194
+389707538xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Дарко Зафироски
#0028
+389769829xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Павлов Иван
#008
+389708389xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Зоран Сарафинов
#0239
+389704275xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Биљана Тодоровска
#0072
+389778908xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Елизабета Борова
#0101
+389752082xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Жарко Милошевски
#0068
+389703137xx
Becutan пакет со 5 производи
Цеца Миленковска
#0088
+389784083xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирена Илиевска
#0185
+389704329xx
Becutan пакет со 5 производи
Ѓорѓи Шекеров
#0087
+389702006xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Ј. Нестороска
#0094
+389775583xx
Becutan пакет со 5 производи
Снежана Цветковска
#0226
+389753269xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана Николовска
#0128
+389783545xx
Becutan пакет со 5 производи
Љубинка Евроска
#0256
+389782657xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Бабиќ
#0124
+389752810xx
Becutan пакет со 5 производи
Симона Јовановска
#0435
+389703571xx
Becutan пакет со 5 производи
Гордана Златеска
#0066
+389782786xx
Becutan пакет со 5 производи
Методија Ѓорѓиев
#0106+389753965xx
Becutan пакет со 5 производи
Гордана Ѓоргиевска-Неделковски
#0010
+389722689xx
Becutan пакет со 5 производиНаташа Швигир
#0024
+389759942xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Трајковска#0112
+389782595xx
Becutan пакет со 5 производи
Марина Бунеска Митреска
#0178
+389704911xx
Becutan пакет со 5 производи
Зорица Стрезоска
#0158
+389778430xx
Becutan пакет со 5 производи
Даниела Јoвановска
#0071
+389779119xx
Becutan пакет со 5 производи
Емилија Брушкоска
#0031
+389709400xx
Becutan пакет со 5 производи
Манче Тасевска
#0378
+389775598xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Ангјелкоска
#0147
+389722771xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирена  Блажевска
#0079
+389764865xx
Becutan пакет со 5 производи
Перо Стојанов
#0197
+389712433xx
Becutan пакет со 5 производи
Стеван Цаневски
#0014
+389782327xx
Becutan пакет со 5 производи
Марица Олумчев
#0065
+389717101xx
Becutan пакет со 5 производи
Емилија Брушкоска
#0004
+389753966xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Костоска
#0038
+389759516xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Василева
#0027
+389784100xx
Becutan пакет со 5 производи
Моника Петревска
#0072
+389786026xx
Becutan пакет со 5 производи
Васе Јовановска
#0156
+389756598xx
Добитници од осмо извлекување на 16.7.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
Патување во DisneylandГоце Стоиловски
#0163
+389785630xx
PlayStation (PSP 4 Pro)
Ангела Димитриевска
#0323
+389713352xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Биљана Пепоска
#0216
+389708002xx
Instant Film Camera
Загорка Здравевска
#0471
+389768046xx
Сет од Lego коцки
Деспина Спасовска
#0220
+389703057xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Достанка Исакоска
#0224
+389782413xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Весна Јованоски
#0184
+389782787xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ивица Царановиќ
#0046
+389712043xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Жарко Станимировиќ
#0045
+389717197xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ѓурѓица  Гавриловски
#0027
+389713173xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Владимир Мартиновски
#0109
+389783651xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Сузана Митревска
#0045
+389723086xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Мицева
#0284
+389784437xx
Becutan пакет со 5 производи
Сузана Вељановска
#0240
+389776446xx
Becutan пакет со 5 производи
Татијана Русеска
#0046
+389759078xx
Becutan пакет со 5 производи
Владимир Ѓуровски
#0003
+389782922xx
Becutan пакет со 5 производи
Маријана Илиевска Тренчовска
#0108
+389712926xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Кочевска
#0044
+389784643xx
Becutan пакет со 5 производи
Елона Милошевски
#0095
+389752526xx
Becutan пакет со 5 производи
Гордана Ѓорева
#0224
+389718468xx
Becutan пакет со 5 производи
Дијана Поповска
#0059
+389712076xx
Becutan пакет со 5 производи
Марин Јовановски
#0165
+389753601xx
Becutan пакет со 5 производи
Наталија Куновска-Цингарска
#0087
+389703800xx
Becutan пакет со 5 производи
Даниела Башеска Дојчиноска
#0094
+389715009xx
Becutan пакет со 5 производи
Емилија Костадиновска
#0124
+389783322xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Тодоровска
#0064
+389782367xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Јовевска
#0090
+389756159xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Строиманова
#0415
+389702054xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивана Крстевска
#0029
+389702077xx
Becutan пакет со 5 производи
Марина Илиовска
#0033
+389703437xx
Becutan пакет со 5 производи
Сандра Матеска
#0092
+389783378xx
Becutan пакет со 5 производи
Мартина Христова
#0162
+389713722xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Лазаревска
#0393
+389754141xx
Becutan пакет со 5 производи
Бранко Чешлароски
#0195
+389706002xx
Becutan пакет со 5 производи
Олгица Јанкулоска
#0006
+389776628xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Илиев
#0177
+389712746xx
Becutan пакет со 5 производи
Јованка Ѓорѓевска
#0541
+389764504xx
Becutan пакет со 5 производи
Јасмина Цветкоска
#0032
+389716667xx
Becutan пакет со 5 производи
Бојана Џуровска
336+389702474xx
Becutan пакет со 5 производи
Габриела Андреевска
#0467
+389778569xx
Добитници од седмо извлекување на 9.7.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
iPhone 8Елизабета Мичева
#0080
+389777571xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Весна Панчиќ
#0076
+389782449xx
Instant Film Camera
Елена  Јошевска
#0165
+389703558xx
Сет од Lego коцки
Маја Цветановска Трајковска
#0448
+389784337xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Андреана Босликова
#0175
+389713513xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Снежана Гулиќ
#0034
+389784929xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Драге Поповски
#0099
+389713553xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Елена Петрова
#0020
+389703646xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Анѓа Спасовска
#0031
+389726564xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Драгица Мамучевска
#0259
+389785623xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Андријана Јовановска Заковска
#0233
+389712111xx
Becutan пакет со 5 производи
Јован Миновски
#0008
+389754890xx
Becutan пакет со 5 производи
Милка Солева
#0634
+389783726xx
Becutan пакет со 5 производи
Никола Маркушоски
#0051
+389712080xx
Becutan пакет со 5 производи
Љубица Јованоска Мизимакоска
#0102
+389784124xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана Вучковска
#0039
+389703712xx
Becutan пакет со 5 производи
Светлана Костандинова Маневска 
#0438
+389702177xx
Becutan пакет со 5 производи
Мона Дестановиќ Ел Нади
#0426
+389782578xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Божиновски
#0102
+389713344xx
Becutan пакет со 5 производи
Соња Моцан
#0036
+389703008xx
Becutan пакет со 5 производи
Јасмина Иљoвска Tушев
#0026
+389778647xx
Becutan пакет со 5 производи
Васка Трајаноски
#0016
+389782711xx
Becutan пакет со 5 производи
Трајко Иванов
#0503
+389786601xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Штрковска
#0113
+389702524xx
Becutan пакет со 5 производи
Светлана Мицева
#0081
+389754699xx
Becutan пакет со 5 производи
Катерина Јосифовска
#0263
+389702463xx
Becutan пакет со 5 производи
Емица Витанова
#0007
+389784736xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Здравевска Манчевска
#0350
+389784168xx
Becutan пакет со 5 производи
Ленче Николова
#0007
+389775893xx
Becutan пакет со 5 производи
Пеце Цветкоски
#0023
+389705087xx
Becutan пакет со 5 производи
Павлина Петрова
#0007
+389757002xx
Becutan пакет со 5 производи
Наташа Љушева 
#0070
+389703006xx
Becutan пакет со 5 производи
Јасмина Атанасовска Каракачанова
#0008
+389702131xx
Becutan пакет со 5 производи
Николина Лучков
#0047
+389786417xx
Becutan пакет со 5 производи
Костанца Лазороска
#0495
+389727498xx
Becutan пакет со 5 производи
Бојан Петревски
#0219
+389784236xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Махлијанов
#0494
+389779087xx
Becutan пакет со 5 производи
Стојанче Стојанов
#0200
+389782409xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Колароска
#0147
+389708186xx
Becutan пакет со 5 производи
Светлана Кузманоска
#0055
+389782284xx
Добитници од шесто извлекување на 2.7.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
ВелосипедСнежана  Андонова
#0046
+389788592xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Јорданка Калајџиевска#0327
+389786814xx
Instant Film Camera
Бојан Јованоски
#0081
+389776334xx
Сет од Lego коцки
Сања Велкова
#0045
+389776806xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Бојана Илјазоска
#0012
+389783988xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Виолета Симоновска
#0254
+389708888xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Тина Гирова Саздовска
#0118
+389713924xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ангелина Крмзова Канзурова
#0048
+389753538xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Валерија Здравкин
#0022
+389702920xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Анета Игнатоска
#0604
+389714610xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Емилија Николовска Филиповска
#0084
+389715182xx
Becutan пакет со 5 производи
Горан Манасков
#0226
+389718885xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирена Петровска
#0298
+389707033xx
Becutan пакет со 5 производи
Андријана Денковска
#0010
+389712345xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Дарковска
#0165
+389708269xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Дулич
#0004
+389709277xx
Becutan пакет со 5 производиЕлена Стаменкова
#0051
+389714904xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Трајковска
#0128
+389713553xx
Becutan пакет со 5 производи
Ресмије Џелили
#0056
+389782847xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивана Степановска
#0126
+389709994xx
Becutan пакет со 5 производи
Игор Андов
#0043
+389783491xx
Becutan пакет со 5 производи
Светлана Цилева Ристеска
#0198
+389784332xx
Becutan пакет со 5 производи
Михаил Џотов
#0576
+389703200xx
Becutan пакет со 5 производи
Борче Димоски
#0061
+389783669xx
Becutan пакет со 5 производи
Соња Петроска
#0229
+389782267xx
Becutan пакет со 5 производи
Емилија Митовска
#0213
+389757785xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Ценевска
#0042
+389782917xx
Becutan пакет со 5 производи
Градимир Панчик
#0342
+389702223xx
Becutan пакет со 5 производи
Мери Петковски 
147972
+389784333xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Тодороска
#0054
+389763382xx
Becutan пакет со 5 производи
Благица Петкоски
#0008
+389752568xx
Becutan пакет со 5 производи
Биљана Јовановска
#0069
+389703829xx
Becutan пакет со 5 производи
Катерина Андоновска
#0388
+389784266xx
Becutan пакет со 5 производи
Кире Димкин
#0300
+389776204xx
Becutan пакет со 5 производи
Султана Стефановска
#0305
+389777392xx
Becutan пакет со 5 производи
Викторија Плјакоска
#0593
+389762900xx
Becutan пакет со 5 производи
Габриела Петровска
#0125
+389777452xx
Becutan пакет со 5 производи
Верка Петреска
#0068
+389713168xx
Becutan пакет со 5 производи
Христина Поповска
#0026
+389722534xx
Becutan пакет со 5 производи
Добринка Костоска Бошкоска
#0225
+389707612xx
Добитници од петто извлекување на 25.6.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
PlayStation (PSP 4 Pro)Еленка Илиева
#0040
+389722227xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Ивона Петковски
#0119
+389724227xx
Instant Film Camera
Зорица Димова Трајковска
#0154
+389756583xx
Сет од Lego коцки
Марина Митров
#0201
+389776272xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Филимена Гулиќ
#0163
+389784735xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Соња Петкова
#0048
+389782830xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Софче Стојанова
#0026
+389722329xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Јулија Коцевска
#0048
+389727609xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Цена Илијоска
#0166
+389784236xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Невенка Милованова
#0090
+389703755xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Емилија Стојаноска
#290
+389756451xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Сајковска Миладиновска
#0107
+389722494xx
Becutan пакет со 5 производи
Лидија Тануровска
#0499
+389785369xx
Becutan пакет со 5 производи
Надица Пешова
#0477
+389713883xx
Becutan пакет со 5 производи
Павлинка Шенова
#0109
+389782205xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Јованова
#0088
+389783608xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Василева
#0237
+389783353xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Левеска
#5505
+389702255xx
Becutan пакет со 5 производи
Лидија Карапееска
#0219
+389752270xx
Becutan пакет со 5 производи
Ружица Кичева
#0093
+389756823xx
Becutan пакет со 5 производи
Слаѓана Савева
#0027
+389713572xx
Becutan пакет со 5 производи
Наталија Караманова Божиноски
#0116
+389709104xx
Becutan пакет со 5 производи
Дијана Ивановска
#0088
+389705794xx
Becutan пакет со 5 производи
Николинка Павлова - Ангелова
#0139
+389713086xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Пероска
#0008
+389782208xx
Becutan пакет со 5 производи
Росана Бикова 
#0029
+389717999xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Маркоска
#0228
+389784783xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана Апостолова
#0395
+389713896xx
Becutan пакет со 5 производи
Mаре Брзанова 
#0137
+389702382xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Миткова
#0088
+389713074xx
Becutan пакет со 5 производи
Милевка Андоновска
#0153
+389716082xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Станкоска Дурлевиќ
#0037
+389706463xx
Becutan пакет со 5 производи
Зорица Јовески
#0080
+389712556xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Донеска
#0295
+389712548xx
Becutan пакет со 5 производи
Анета Марковска
#0057
+389712302xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Китановска Ристоска
#0089
+389723178xx
Becutan пакет со 5 производи
Валентина Наумовска
#0262
+389762570xx
Becutan пакет со 5 производи
Весна Трајковска
#0120
+389783039xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Петрушевска
#0066
+389782317xx
Becutan пакет со 5 производи
 Оливер Велковски
#0338
+389702663xx
Добитници од четврто извлекување на 18.6.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
Патување во LegolandИвана Димовска Ефтимова
#328
+389783547xx
iPhone 8Милевка Андоновска
#0162
+389785267xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Ивана Пехчевска
#0036
+389762562xx
Instant Film Camera
Зорица Петревска#0244
+389718849xx
Сет од Lego коцки
Христина Ѓорѓеска
#0036
+389713466xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Марија Јолакоска
#0088
+389752751xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Марија Стојческа
#0234
+389774627xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Спасија Ѓореска
#0581
+389709371xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Мирјана Атанасовска
#0169
+389706805xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Дејан Петрески
#0210
+389753473xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Муалда Шерифи
#0428
+389704286xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Љуба Каранаков
#0081
+389712556xx
Becutan пакет со 5 производи
Јадранка Антеска
#0220
+389713061xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Тасиќ-Здравковска
#0032
+389702727xx
Becutan пакет со 5 производи
Едије Асаноска
#0360
+389702647xx
Becutan пакет со 5 производи
Предраг Масевски
#0379
+389713258xx
Becutan пакет со 5 производи
Мирослава Ассанте
344
+389726751xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Смилевска
#0367
+389712102xx
Becutan пакет со 5 производи
Ѓорчева Надица
#0128
+389713411xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Митиќ
#0065
+389708356xx
Becutan пакет со 5 производи
Валентина Стојановска
#0249
+389782757xx
Becutan пакет со 5 производи
Тамара Панова
#0026
+389789319xx
Becutan пакет со 5 производи
Александар Крстески
#0071
+389779871xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивица Стефановски
#0117
+389775010xx
Becutan пакет со 5 производи
Филиз Сали
#0010
+389755135xx
Becutan пакет со 5 производи
Драги Костадинов
#0060
+389708184xx
Becutan пакет со 5 производи
Наташа Ѓоргиевска
#0299
+389752401xx
Becutan пакет со 5 производи
Младен Рембоски
#0090
+389725328xx
Becutan пакет со 5 производи
Сашка Андреска
#0427
+389785140xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Дранговска Георгиевска
#0122
+389722051xx
Becutan пакет со 5 производи
Добрила Тодороска
#0403
+389777092xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирина Трајкова
#0139
+389712744xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Спасеска 
#0361
+389782883xx
Becutan пакет со 5 производи
Славица Станоевска
#0240
+389757022xx
Becutan пакет со 5 производи
Дејан Гацов
#0249
+389722206xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивона Кироска 
#235130
+389706946xx
Becutan пакет со 5 производи
Валентина Ташкова
#0216
+389712367xx
Becutan пакет со 5 производи
Гоце Петрушевски
#0253
+389775297xx
Becutan пакет со 5 производи
Марјан Петровски
#0378
+389703443xx
Becutan пакет со 5 производи
Билјана Кузмановска
#0096
+389782311xx
Добитници од трето извлекување на 11.6.2018 година
Награда
Име и презиме на добитник
Број на фискална сметка
Телефонски број
ВелосипедЛенче Богеска Трајковски
#0107
+389779513xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Спасе Симиџиоски
#0083
+389784474xx
Instant Film Camera
Даниела Страхилова
#0167
+389783035xx
Сет од Lego коцки
Валентина Ванѓеловска
#0038
+389714254xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Маја Никчевска
47780
+389703526xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Моника Петковска
#0224
+389784435xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Стефанија Лаброска
#0362
+389782644xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Каролина Димевска
#0025
+389783318xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Славица Безаниќ Јаневска
0257408
+389709207xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Миловера Стојаноска
#0059
+389789808xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Александар Здравев
#0113
+389712255xx
Becutan пакет со 5 производи
Весна Панчиќ
#0262
+389702009xx
Becutan пакет со 5 производи
Дијана Поповска
#0032
+389752264xx
Becutan пакет со 5 производи
Адријана Стојановска Андова
#0052
+389756252xx
Becutan пакет со 5 производи
Костадинка Кучуловска Левеска
#0134
+389712376xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Јосифовска
#0061
+389709039xx
Becutan пакет со 5 производи
Бранка Божиновска
#0291
+389702967xx
Becutan пакет со 5 производи
Стефанка Јосифова Панова
#0005
+389702189xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Мицева
#0008
+389716005xx
Becutan пакет со 5 производи
Славица Стојковска
#0299
+389707771xx
Becutan пакет со 5 производи
Стојаноска Наташа
#0092
+389759574xx
Becutan пакет со 5 производи
Вице Станоевски
#0153
+389779336xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Созовска Димовска
#0223
+389782242xx
Becutan пакет со 5 производи
Ермон Бекироски
#001
+389703255xx
Becutan пакет со 5 производи
Тања Ристеска Трајкоска
#0816
+389768261xx
Becutan пакет со 5 производи
Сања Минова Стојанова
#0093
+389785780xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Костадиноска
#0288
+389705209xx
Becutan пакет со 5 производи
Едита Стојановска
#0070
+389776284xx
Becutan пакет со 5 производи
Бојана Мицкоска
#0041
+389784988xx
Becutan пакет со 5 производи
Даниел Савов
#0434
+389784298xx
Becutan пакет со 5 производи
Соња Крстоска
#0038
+389705052xx
Becutan пакет со 5 производи
Катерина Конеска
#62287
+389784160xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Павлоска
#0341
+389782058xx
Becutan пакет со 5 производи
Владимир Никодиновски
#0168
+389716166xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Ивановска Стојановска
#0442
+389703846xx
Becutan пакет со 5 производи
Фикрије Алији
#0438
+389759320xx
Becutan пакет со 5 производи
Сузана Китановска
#0012
+389785920xx
Becutan пакет со 5 производи
Сребренка Јосифовска
#0019
+389754846xx
Becutan пакет со 5 производи
Соња Христовска
#0939
+389784950xx
Becutan пакет со 5 производи
Милорад Пероски
#0004
+389782029xx
Добитници од второ извлекување на 4.6.2018 година
НаградаИме и презиме на добитникБрој на фискална сметкаТелефонски број
PlayStation (PSP 4 Pro)Катја Дамческа
#1111
+389788235xx
Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall
Јасмина Илиоска
#0303
+389712940xx
Instant Film Camera
Мартина Милошеска Трпкоска
#0052
+389782449xx
Сет од Lego коцки
Јасмина Цветкоска
#0009
+389722498xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Мирјана Миленковска
#0280
+389784034xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Марија Смилкоска
#0341
+389712980xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Татијана Кутаноска
#0155
+389758702xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Ивона Башуровска
#0113
+389779098xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Катарина Цицонкова
#0177
+389703109xx
Becutan Gift сет кутија со ранецСлавица Ќупова
#0124
+389759810xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Фросина Малинова
#0084
+389782618xx
Becutan пакет со 5 производи
Славица Темелкова
#0630
+389789467xx
Becutan пакет со 5 производи
Оливера Пехчевска
#0183
+389702300xx
Becutan пакет со 5 производи
Данијела Игнатова
#0287
+389782040xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана Трајковски
#0105
+389782426xx
Becutan пакет со 5 производи
Рената Илиеска Атанасоски
#43862
+389766654xx
Becutan пакет со 5 производи
Реџо Реџепи
#0001
+389712416xx
Becutan пакет со 5 производи
Валентина Каланоска
#0575
+389757222xx
Becutan пакет со 5 производи
Сашка Маринковска
#0079
+389782454xx
Becutan пакет со 5 производи
Орхан Адеми
#0105
+389727277xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Крстиќ Мирческа
#0090
+389712375xx
Becutan пакет со 5 производи
Елена Лазаровска
#0115
+389784869xx
Becutan пакет со 5 производи
Ангела Димовска
#0215
+389782365xx
Becutan пакет со 5 производи
Ања Русовска
#0024
+389713769xx
Becutan пакет со 5 производи
Кети Ристова Велјановска
#0096
+389782528xx
Becutan пакет со 5 производи
Ана Георгиеска#0095
+389718666xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Питроповска
#0486
+389713424xx
Becutan пакет со 5 производи
Наташа Ристеска
#0054
+389782079xx
Becutan пакет со 5 производи
Ивона Наумоска
#1111
+389783847xx
Becutan пакет со 5 производи
Петре Лазаров
#0168
+389704203xx
Becutan пакет со 5 производи
Биљана Кирова
#0104
+389713488xx
Becutan пакет со 5 производи
Марионка Стојанова
#0303
+389782957xx
Becutan пакет со 5 производи
Моника Божиноска
#0061
+389712778xx
Becutan пакет со 5 производи
Цвета Чешуровска Несторвска
#0069
+389777303xx
Becutan пакет со 5 производи
Кристина Гонева
#0546
+389783252xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Русовска
#0024
+389783531xx
Becutan пакет со 5 производи
Божидар Гулиќ
#0089
+389706058xx
Becutan пакет со 5 производи
Сара Панова
#0033
+389785635xx
Becutan пакет со 5 производи
Јулијана Андонoвска
#0126
+389709543xx
Becutan пакет со 5 производи
Биљана Трајкова
#0001
+389759623xx
Добитници од прво извлекување на 28.5.2018 година
НаградаИме и презиме на добитникБрој на фискална сметкаТелефонски број
iPhone 8Ангела Ристова
#0348
+389725392xx

Вредносен ваучер од 5.000ден од Skopje City Mall

Наташа Крајческа
#0102
+389788452xx
Instant Film Camera
Ана Вчкова
#0032
+389712461xx
Сет од Lego коцкиМерита Чамили
#0158
+389713195xx
Becutan Gift сет кутија со ранецРомео Секуловски
#0103
+389702009xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Биљана Јошеска
#0029
+389758287xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Марија Ѓелева
#0057
+389779005xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Велика Миткова
#197
+389776113xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Сарафинова Јулијана
#0110
+389703240xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Милица Љондевска
#0058
+389706515xx
Becutan Gift сет кутија со ранец
Кристина Кландев
#0003
+389776385xx
Becutan пакет со 5 производиМуратовски Дамаил
#0083
+389702589xx
Becutan пакет со 5 производи
Наталија Трајчевски
#0097
+389767391xx
Becutan пакет со 5 производи
Анче Гавровска Јовановиќ
#0094
+389713773xx
Becutan пакет со 5 производи
Виолета Јовановска-Трпковска
#0132
+389762901xx
Becutan пакет со 5 производи
Даница Спировска- Радевска
#0263
+389764586xx
Becutan пакет со 5 производи
Иво Николовски
#0276
+389784011xx
Becutan пакет со 5 производи
Ангелина Палеска
#0711
+389756802xx
Becutan пакет со 5 производи
Цветаноска Светлана
#0221
+389776295xx
Becutan пакет со 5 производи
Јована Матеска
#0265
+389766658xx
Becutan пакет со 5 производи
Викторија Ивковска
#0468
+389779383xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Павлеска
#0372
+389712153xx
Becutan пакет со 5 производи
Марија Јошевска
#0315
+389758060xx
Becutan пакет со 5 производи
Магдалена Илиевска
#0072
+389777505xx
Becutan пакет со 5 производи
Горан Богдановски
#0720
+389729321xx
Becutan пакет со 5 производи
Ирена Ангелоска
#0380
+389709081xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Танеска
#0474
+389702582xx
Becutan пакет со 5 производи
Теодора Соколовска
#0030
+389712049xx
Becutan пакет со 5 производи
Оливера Копачева
155+389722144xx
Becutan пакет со 5 производи
Александра Димитровска
#0063
+389762355xx
Becutan пакет со 5 производи
Ангелина Динева
#0178
+389705930xx
Becutan пакет со 5 производи
Убавка Петков
#0090
+389762525xx
Becutan пакет со 5 производи
Викторија Будиновска
#5621
+389703855xx
Becutan пакет со 5 производи
Слаѓана Златановска
#0070
+389713059xx
Becutan пакет со 5 производи
Биљана Кузмановска Тасетовиќ
#0421
+389782343xx
Becutan пакет со 5 производи
Дијана Танеска
#0163
+389787262xx
Becutan пакет со 5 производи
Маја Марковска Додевска
#0490
+389782368xx
Becutan пакет со 5 производи
Берат Незири
#004865
+389703868xx
Becutan пакет со 5 производи
Татјана Гаврилoва
#0407
+389704099xx
Becutan пакет со 5 производи
Живко Ицев
#0087
+389782252xx


Email Facebook Google LinkedIn Tumblr