Одбранбени механизми од инфекција

  • Природниот слој на кожата составен од масти, вода, пот и кератиноцити е првата бариера за навлегување на микроорганизмите.
  • Киселата pH не дозволува развој на бактерии.
  • Леукоцитите кои се сретнувааат во кожата може да ги заробат и уништат бактериите кои ќе навлезат во епидермисот.
  • Епидермисот исто така содржи и специјални дендритични клетки - лангерхансови клетки кои се расфрлени низ кератиноцитите. Тие се способни да ги заробат туѓите материи кои ќе навлезат во епидермисот и ги носат до лимфоцитите, кои ги неутрализираат. При подолготрајно изложување на исти туѓи материи, со тек на време лимфоцитите го зголемуваат степенот на одбрана и создаваат антитела наспроти тие туѓи материи. Тоа може да доведе до несакана последица, односно до алергиска реакција.
  • Нормален екосистем на микроорганизми (бактерии и габи). Се смета дека на 6.5 цм2 кожа во просек има 50 милиони микроорганизми, но секако нивната концентрација варира во зависност од местоположбата. Микроорганизмите меѓу себе се контролираат и се дел од здравата кожа, воедно не дозволуваат населување на патогени бактерии. Правилната хигиена на кожата е многу важно од повеќе аспекти. Од една страна, нечиста кожа може да фаворизира развој на патогени бактерии. Но, од друга страна, прекумерното миење и отстранување на нормалните бактерии може да го олесни населувањето на патогени бактерии кои може да ја оштетат кожата.
Email Facebook Google LinkedIn Tumblr