Becutan подлоги за повивање 


Becutan подлогите за повивање имаат едноставна и практична примена која овозможува промената на пелените да се одвива во хигиенски услови, но истовремено и да се заштитат површините на кои се повива бебето, или пак на кои престојува подолго време, заради поудобна игра на подот, заштита на детското седиште во автомобилот, како и заштита на бебешката количка.

Подлогите се состојат од надворешна, непропустлива заштитна обвивка и извонредно мек површен слој на кој се поставува бебето. Димензијата на Becutan подлогите за повивање (60 x 90cm) овозможува и нивна ефикасна примена во функција на заштита за душекот на детското креветче. За таа цел, подлогата би се поставила директно над душекот, под постелнината.

Подлогите за повивање секако наоѓаат практична примена во повеќе ситуации од секојдневието:

  • при секое повивање. Првенствено за да се обезбедат похигиенски услови во кои се одвива повивањето (особено надвор од дома), истовремено заради поголема удобност за детенцето, но и заради заштита на површините на кои се одвива повивањето.
  • за поудобна игра на подот, но истовремено и заради заштита на површините на кои си игра детенцето.
  • во автомобилот, за заштита на детското седиште од несакано валкање.
  • при прошетка, за заштита на бебешката количката и во услови кога детенцето треба да се положи на некоја површина во надворешна средина.
    • Практична примена;
    • извонредна мека и удобна површина;
    • непропустилв заштитен слој.

Достапност:

7pcs

Email Facebook Google LinkedIn Tumblr

Поврзани производи